Betekenis Rehobôth

 

 

 

 

 

De naam Rehobôth vindt zijn oorsprong in Genesis 26:22 : En hij (Izak) brak op van daar, en groef een anderen put, en zij twistten over dien niet; daarom noemde hij deszelfs naam Rehobôth, en zeide: Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt, en wij zijn gewassen in dit land. Izak ondervindt veel tegenwerking van de herders van Gerar: de putten die hij laat graven eisen zij op.

Maar toch is er, door Gods regerende hand, een put die zij niet opeisen. Die noemt hij Rehobôth: ruimten, uitbreidingen. De Heere geeft een plaats waar ruimte is voor hen en waar zij kunnen groeien. Zo is er vanaf de oprichting van onze schoolvereniging heel wat tegenslag geweest, maar toch heeft de Heere op Zijn tijd de totstandkoming van christelijk onderwijs op reformatorische grondslag in Maasdam laten verwezenlijken. Daarom is onze school Rehobôthschool genoemd en is het logo van de school de put.

592