Behouden vaart

De missie van de Rehobôthschool is Behouden Vaart
We kunnen de reis door het leven vergelijken met een reis per schip over zee. Die reis kan rustig verlopen, bij een gladde zee, maar ineens kan de storm opsteken en kan het schip in groot gevaar verkeren. Alleen op het kompas van Gods Woord, met de enige ware Stuurman aan het roer kan er sprake zijn van een Behouden Vaart en een Behouden Thuiskomst.

591