Over ons

 

De Rehobôthschool is een kleine, gezellige school in Maasdam. Als christelijke school op reformatorische grondslag zijn de Bijbelse normen en waarden ons uitgangspunt voor goed onderwijs in een veilige omgeving. Elk kind wordt gezien en mag er zijn met de eigen talenten en beperkingen. Elk kind krijgt zoveel als mogelijk het onderwijs dat bij hem of haar past. De grote betrokkenheid van zowel ouders als grootouders en leerkrachten maakt dat de school een gemoedelijke sfeer uitstraalt, ieder welkom is en ieder zich thuis voelt.

We geloven dat ieder kind een uniek schepsel van God is. We bieden kinderen de ruimte om God te leren kennen en zichzelf te ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

Plezier in wie je bent en wat je kunt, dat is voor ons talentontwikkeling. We willen kinderen de ruimte geven om te kunnen groeien op het niveau dat bij hem of haar past.

Ieder kind is waardevol. Voor iedereen staat de deur open, of je nu veel of weinig in je 'rugzak' hebt. We zijn een school waar kinderen zich echt welkom voelen. Er is een open sfeer waar kinderen hun verhaal mogen doen.

We willen alle kinderen tot hun recht laten komen. De ontwikkeling en het welzijn van het kind staan centraal. Ook als een kind bijvoorbeeld dyslectisch is, kan het een boekbespreking doen. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

268