Onderwijs

Het onderwijs op de Rehobôthschool is gericht op het realiseren van de kerndoelen voor het Reformatorisch Onderwijs.
Elke maandag beginnen we met alle kinderen en leerkrachten in de hal met de weekopening. Op de andere schooldagen wordt er godsdienstonderwijs gegeven vanuit de methode "Hoor het Woord".

In de onderbouw wordt er onderwijs gegeven vanuit thema's die dichtbij de belevingswereld van het jonge kind staan. We werken aan de ontwikkelingsgebieden van de kinderen en observeren deze via de observatiemethode KIJK! Vanaf groep 3 werken we met methodes.

In alle groepen geven we seksuele vorming aan de hand van de methode "Wonderlijk Gemaakt".
We geven ook schoolbreed Engels. Voor de groepen 1 t/m 4 gebruiken we de methode "My name is Tom". Voor de groepen 5 t/m 8 wordt de methode 'Stepping Up" gebruikt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.

266