Groep 5/6

De leerstof in groep 5-6

-------------------------------------------------------------------------------------

Godsdienst

Op maandag beginnen we de week met de hele school in de hal. Juf Hoek verzorgt dan de weekopening en vertelt een kort verhaal. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt een Bijbelverhaal verteld volgens rooster uit de methode Hoor het Woord. Op vrijdag gebruiken we het bekende boekje van Namen en Feiten.

Het rekenen in groep 5 en 6 doen we met Wereld in getallen. De methode is verdeeld in 8 blokken met als afsluiting een toets.

Met ingang van dit schooljaar gebruiken we tablets van Snappet voor rekenen. De leerlingen maken de lessen en taken van de methode op de tablets.

Verder oefenen we bijna elke dag met tafels, tempo-rekenen, redactiesommen, klokkijken en/of meten en wegen.

Spelling en Taal geven we m.b.v. de  methode Taalfontein.

   

Enkele taallessen worden -als proef- gegeven met de tablets van Snappet.

De spreekbeurten en boekbesprekingen worden op donderdag gehouden staan ook op het huiswerkrooster.

Voor aardrijkskunde wordt Geobas gebruikt. Een zeer bekende methode. Drie jaar geleden is de nieuwe versie aangeschaft. Hierin is ook de topografie opgenomen,

Afbeeldingsresultaten voor geobas groep 7

Groep 5 begint met de plattegrond en gaat zo verder met de kaart. In groep 6 wordt Nederland behandeld.

Voor geschiedenis hebben we Er is geschied. Groep 5 heeft het voorlopertje en groep 6 heeft deel 1; daarin wordt behandeld: de prehistorie t/m de Middeleeuwen.

Groep 6 krijgt repetities aardrijkskunde en geschiedenis, volgens het huiswerkrooster.

Natuur: Hiervoor hebben we Wondering the world. Deze methode is net uit en daar moeten we uiteraard even mee leren werken.

Afbeeldingsresultaten voor wondering the world

Met DC kiezen de leerlingen een boekje uit, waarover ze dan een “werkstuk” maken in hun schrift. Ze kunnen deze boekjes ook evt. gebruiken voor hun spreekbeurt.

Verkeer: we maken we gebruik van de methode Wegwijs.

Afbeeldingsresultaten voor verkeersmethode wegwijs

Groep 5-6 heeft vrijdagmiddag gym. We gaan per bus naar de sporthal.

Verder..

-------------------------------------------------------------------------------------

Huiswerk

Zie hiervoor het rooster voor het hele schooljaar. De stof is zo veel mogelijk ‘eerlijk’ over het jaar verdeeld.

Computerprogramma's

Leerlingen kunnen thuis gratis gebruik maken van het programma Ambrasoft; de school betaalt de licentie, ook voor het thuisgebruik. Andere gratis programma's zijn: Rekenblobs (automatsiren tot 20 en (deel)tafels, Duolingo (Engels) en Bloon (o.a. spelling)

Afbeeldingsresultaten voor computer

---------------------------------------------------------------------------------------

Er staan helaas geen foto's in dit fotoalbum.
353