Groep 5/6

De leerstof in groep 5-6

-------------------------------------------------------------------------------------

Godsdienst

Op maandag beginnen we de week met de hele school in de hal. Juf Hoek verzorgt dan de weekopening en vertelt een kort verhaal. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt een Bijbelverhaal verteld volgens rooster uit de methode Hoor het Woord. Op vrijdag gebruiken we het bekende boekje van Namen en Feiten.

Het rekenen in groep 5 en 6 doen we met Wereld in getallen. De methode is verdeeld in 8 blokken met als afsluiting een toets.

We gebruiken naast de schriften ook de tablets van Snappet voor rekenen. De leerlingen maken de lessen en taken van de methode op de tablets. Hierbij wordt de stof afgestemd op het niveau van de leerling. Differentiatie zit dus helemaal ingebouwd.

Verder oefenen we bijna elke dag met tafels, tempo-rekenen, redactiesommen, klokkijken en/of meten en wegen.

Spelling en Taal geven we m.b.v. de  methode Taalfontein.

   

De spreekbeurten en boekbesprekingen worden op donderdag gehouden. 

Voor aardrijkskunde wordt Geobas gebruikt. Groep 5 begint met de plattegrond en gaat zo verder met de kaart. In groep 6 wordt Nederland behandeld.

Voor geschiedenis hebben we Er is geschied. De beide groepen luisteren naar de lessen en verhalen. Bij verwerkingslessen werkt groep 5 in de zgn. voorloper en groep 6 in deel 1; daarin wordt behandeld: de prehistorie t/m de Middeleeuwen.

Groep 6 krijgt repetities topografie, aardrijkskunde en geschiedenis. Meestal op woensdag. We schrijven het op in de agenda. Op het whiteboard in de klas staat het huiswerk ook de hele week te lezen.

Natuur: Hiervoor hebben we Wondering the world.

Verkeer: we maken we gebruik van de methode Wegwijs.

Groep 5-6 heeft vrijdagmiddag gym. We gaan per bus naar de sporthal.

Waar we ook veel aandacht aan zullen besteden, is sociale vaardigheid. De eerste schoolweken gebruiken we hiervoor materiaal van Grip op de groep. Verder zullen de (nieuwe) schoolregels wekelijks aandacht krijgen, door ze één voor één te behandelen en te bespreken. Ook pauzegedrag en onderlinge omgang wordt besproken indien nodig, bijv. "Hoe kun je dit ook vragen?"

-------------------------------------------------------------------------------------

Computerprogramma's

Leerlingen kunnen thuis gratis gebruik maken van het programma Ambrasoft; de school betaalt de licentie, ook voor het thuisgebruik. Andere gratis programma's zijn: Rekenblobs (automatsiren tot 20 en (deel)tafels, Duolingo (Engels) en Bloon (o.a. spelling)

Afbeeldingsresultaten voor computer

---------------------------------------------------------------------------------------

Er staan helaas geen foto's in dit fotoalbum.
353